Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Vestiging in Slovakije

Vestiging in Slovakije

 

Als burger van de Europese Unie kunt u altijd uw woonplaats van België naar een andere EU-lidstaat, en dus ook naar Slovakije, overbrengen. Vergeet echter niet om u eerst uit de bevolkingsregisters van uw gemeente in België te schrappen (zie Inschrijving in de Ambassade of in een Ereconsulaat)

In Slovakije, dient u zich in te schrijven bij de politie voor buitenlanders https://www.minv.sk/?residencies. Zij stellen een bewijs van residentie op (Povolenie na pobyt v Slovenskej republike ou Pobytovy preukaz obcana EU). Op het ogenblik van uw inschrijving krijgt u eerst een papieren document en vervolgens een kaart in plastiek.

Met dit bewijs van residentie, uw Belgische identiteitskaart of paspoort en het bewijs dat u uitgeschreven bent van de bevolkingsregisters in België, kunt u zich inschrijven bij de Ambassade van België of bij het Ereconsulaat in uw regio ( zie  hoofdstuk Inschrijving op de Ambassade of op een Ereconsulaat). Het slovaakse bewijs van residentie is te hernieuwen bij elke verhuis. Ook dient het Ereconsulaat of de Ambassade op de hoogte te worden gebracht van elke verandering in woonplaats en een kopie van uw nieuwe Slovaakse bewijs van residentie te ontvangen.

Nuttige links:

Erkenning van diploma's 

Neem contact op met uw school/universiteit en met het nationale Ministerie van Onderwijs voor informatie betreffende de gelijkstelling van Belgische. Voor bepaalde specialisaties (geneeskunde, verpleegkunde, beëdigde vertalers, enz.) moeten examens afgelegd worden.

Meer info : www.enic-naric.net en onze website https://austria.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/algemeen/er...