Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Permanente Vertegenwoordiging bij de Internationale Organisaties in Wenen

Permanente Vertegenwoordiging bij de Internationale Organisaties in Wenen

De Ambassade vertegenwoordigt België als Permanente Vertegenwoordiging bij het Bureau van de Verenigde Naties in Wenen (UNOV), het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en de Comprehensive Test Ban Treaty Organisation (CTBTO). Dit omvat een totaal van 12 verschillende internationale organisaties en fora.

Het grote publiek heeft de mogelijkheid om ook zelf het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Wenen te ontdekken.

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap werd in 1957 opgericht en promoot het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden, gezondheidszorg en welvaart. Als ‘nucleaire waakhond’ van de VN wordt het IAEA bovendien geacht de nodige waarborgen te bieden dat nucleaire producten, diensten, uitrustingen, installaties en informatie niet gebruikt worden voor militaire doeleinden. Tot slot ontwikkelt het IAEA veiligheidsnormen inzake nucleaire installaties om de volksgezondheid te beschermen en de gevaren waaraan personen en goederen blootgesteld zijn tot een minimum te beperken.

www.iaea.org

 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Het United Nations Office on Drugs and Crime ondersteunt de lidstaten in hun strijd tegen illegale drugs, terrorisme en georganiseerde misdaad, waaronder de strijd tegen piraterij, cybercriminaliteit en witwaspraktijken. UNODC omvat de Commission on Narcotic Drugs (CND) en de Commission on Criminal Prevention and Criminal Justice (CCPCJ). Het CND waakt, samen met de International Narcotics Control Board (INCB), over de toepassing van de internationale drugscontroleverdragen. Tot slot fungeert UNODC als het secretariaat van de VN Conventie tegen Corruptie (UNCAC) en de VN Conventie tegen Transnationale Georganiseerde Misdaad (UNTOC), en haar drie bijbehorende protocollen betreffende mensenhandel, mensensmokkel en de smokkel en illegale aanmaak van vuurwapens.

www.unodc.org

 

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)

De Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, gebaseerd op het nog in werking te treden Kernstopverdrag dat alle type van kernproeven verbiedt, beheert een globaal netwerk van meetinstallaties dat alle mogelijke kernontploffingen kan detecteren. Hierbij beoogt CTBTO de ontwikkeling van kernwapens en de schadelijke gevolgen van kernproeven voor mens en natuur te stoppen.

www.ctbto.org

 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

De United Nations Industrial Development Organization promoot als gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties de industriële ontwikkeling van ontwikkelings- en transitielanden met het oog op het terugdringen van armoedebestrijding, de verbetering van de commerciële slagkracht en het voeren van een duurzaam milieu- en energiebeleid.

www.unido.org 

 

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)

Het United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space werd opgericht als permanent orgaan van de VN Algemene Vergadering in 1959 en legt zich toe op internationale samenwerking voor het vreedzaam gebruik van de ruimte.

www.oosa.unvienna.org/oosa/COPUOS/copuos.html 

 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

De United Nations Commission on International Trade Law bewerkstelligt als subsidiair orgaan van de VN Algemene Vergadering een toenemende harmonisatie en eenvormigheid van het internationaal handelsrecht.

www.uncitral.org

 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)

Het United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation is belast met de studie van radioactieve straling, waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen van de effecten van radiatie op mens en natuur.

www.unscear.org

 

United Nations Register of Damage (UNRoD)

Het United Nations Register of Damage Caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory werd in 2007 als subsidiair orgaan van de VN Algemene Vergadering opgericht. UNRoD beoogt alle schade veroorzaakt door de bouw van een muur door Israël in de Palestijnse Gebieden te registreren.

www.unrod.org

 

Hague Code of Conduct (HCoC)

De Hage Code of Conduct is het voornaamste multilaterale instrument tegen de proliferatie van ballistische raketten. Het bevordert hiertoe de transparantiemaatregelen voorzien in de code.

www.hcoc.at 

 

Nuclear Suppliers Group (NSG)

De Nuclear Suppliers Group beoogt via het controleren van dual use exportgoederen de ontwikkeling van nucleaire wapens in niet–nucleaire staten te verhinderen.

www.nuclearsuppliersgroup.org

 

Wassenaar Arrangement (WA)

Het Wassenaar Arrangement omvat een groep van 40 landen die transparantie en verantwoordelijkheid promoot betreffende de export van conventionele wapens en de hieraan verbonden transfer van onderdelen en technologieën van dubbel gebruik.

www.wassenaar.org

 

Zangger Comité (ZC)

Het Zangger Comité waakt over de export van materialen, onderdelen en apparatuur die kunnen gebruikt worden in het productieproces van nucleaire splijtstoffen.

www.zanggercommittee.org