Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Consulaire diensten Aankomen en wonen in het buitenland Inschrijving op de Ambassade (of via een Ereconsulaat)

Inschrijving op de Ambassade (of via een Ereconsulaat)

Wij nodigen u uit, indien mogelijk, om uw verzoeken i.v.m. inscrhrijving bij voorkeur per e-mail of per post in te dienen. Als u persoonlijk de ambassade moet bezoeken, kunt u een afspraak maken via e-mail : vienna@diplobel.fed.be.

Uw inschrijving bij de Consulaire Afdeling van de Ambassade of via een Ereconsulaat heeft hetzelfde doel als bij uw Belgisch gemeentehuis, namelijk het beheer van uw administratief dossier. Wij kunnen u dan snel helpen met diensten zoals paspoortuitreiking, nationaliteit, burgerlijke stand,…, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (zie privacy statement). De regelmatige actualisering van uw dossier vereenvoudigt de transfer bij verhuis naar een ander land of bij terugkeer naar België. Als u ingeschreven bent, kunt u ook via het Consulaat deelnemen aan de in België gehouden federale wetgevende verkiezingen.

Om u in te schrijven, moet u volgende documenten voorleggen:

Belangrijk:

  • Bovenstaande documenten moeten de personen (echtgenoten, kinderen) bij hun inschrijving voorleggen.
  • Vergeet niet elke wijziging van adres (a.u.b kopie van uw nieuwe Meldebestätigung in Oostenrijk toezenden), van burgerlijke stand, beroep, enz. aan uw consulaat te melden, zodat uw dossier en dat van uw familieleden steeds up-to-date is.

 e-Consul

De Belgische Ambassade in Wenen biedt u sinds 6 november 2020, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

  • Belg bent;
  • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
  • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
  • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Link: https://econsul.diplomatie.be

Houd er rekening mee dat alleen correct ingevulde aanvragen in aanmerking worden genomen als u de e-Consul gebruikt. Het versturen van een enkel document via e-Consul betekent niet dat u geregistreerd bent. 

Meer informatie:  FOD Buitenlandse Zaken