Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

De Consulaat-generaal in Wenen en de ereconsulaten in Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg in Oostenrijk, Bratislava (Slovakije) en Ljubljana (Slovenië) staan voor consulaire zaken tot uw dienst. U kunt de lijst hieronder alvast raadplegen om meer te weten over de consulaire diensten. In geval van twijfel, gelieve eerst contact op te nemen met de Ambassade van België in Wenen. Deze is bevoegd voor alle consulaire diensten in de drie landen, behalve voor visumaanvragen voor personen die in Slovenië wonen. Deze mensen dienen zich tot de Ambassade van België in Zagreb te richten.

Wij nodigen u uit een afspraak te maken via  E-appointment voor consulaire diensten omtrent (kids)eID, paspoorten, levensbewijs, biometrie en visum. 

Voor andere vragen en diensten (nationaliteit, burgerlijke stand, consulaire attesten,…) kunt u steeds terecht op: vienna@diplobel.fed.be 

 

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u ook op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. 

Solvit

  • SOLVIT heeft ten doel online en op pragmatische wijze een oplossing te vinden voor geschillen tussen burgers/bedrijven en overheidsinstanties in verband met de onjuiste of onnauwkeurige toepassing van de wetgeving van de interne markt. Meer info...